Įvyko pirmasis tarpregioninis Powerty projekto seminaras dedikuotas energetinio nepritekliaus mažinimui pasitelkiant atsinaujinančius energijos šaltinius